Zwroty

Zwrot zakupów możliwy jest w terminie do 14 dni, od odbioru zamówienia.

  • Do przesyłki należy dołączyć paragon/fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu
  • Płatność zwrotną realizujemy w chwili otrzymania zwracanych ubrań.
  • Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z opisem można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres cahlo@cahlo.pl

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady

Klient zostanie zawiadomiony w terminie do 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

Klient powinien dostarczyć do sprzedawcy zwracany towar na adres:

CAHLO
Raabego 6/6
02-793 Warszawa